เมนูนี้ จัดไว้สำหรับ การนำเสนอเนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้องกับยุง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจ ธรรมชาติขวงจรชีวิตของยุง  และโรคที่มียุงเป็นพาหะ  เพื่อให้เรา ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากยุง จะได้ช่วยกันรณรงค์หาหนทางในการ ป้องกัน  มิให้ยุง มาทำอันตราย แก้่ตัวเรา  ครอบครัวของเรา และ สัตว์เลี้ยง ที่ เรารัก ได้ 

ติดต่อเรา
งานกินดีอยู่ดี ไบเทค บางนา